Duur trainingen

De trainingen duren 60 minuten

 

Inschrijvingen
Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de speler een betalingsverplichting aan. Indien er geen gebruik wordt gemaakt van het recht op deelname van de training(en) blijft de betalingsverplichting bestaan. 
 
Afmeldingen
Groepstraining: Iedere speler dient zich voor 08:30 uur, op de dag van detraining per e-mail af te melden. De training kan niet worden ingehaald. 
Individuele training: De speler dient zich voor 08:30 uur, op de dag van de training per e-mail af te melden. De training kan op een later moment worden ingehaald, deze training wordt in overleg ingepland.  
 
Afgelastingen 
Wegens weersomstandigheden: Indien de training wegens weersomstandigheden geendoorgang kan vinden zal dit zo spoedig mogelijk per e-mail met de spelers gecommuniceerd worden. De training kan op een later moment ingehaald worden, deze training wordt in overleg ingepland. 
Wegens afwezigheid trainer: Indien de training wegens afmelding van de trainer geen doorgang kan vinden wordt dit zo spoedig mogelijk per e-mail gecommuniceerd worden. De training zal op een later moment ingehaald worden, deze training wordt in overleg ingepland. 
 
Betalingen
De betalingen van het trainingspakket en/of clinic kunnen middels de webshop worden betaald.
 
(Tussentijdse) beëindiging
Bij tussentijdse beëindiging door de speler, dan wel zijn/haar, wettelijk vertegenwoordiger vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld plaats, waardoor de volledige betalingsverplichting blijft gelden. In het geval van blessures, ziekte, verhuizing e.d. volgt er ook geen(gedeeltelijke) restitutie van het lesgeld plaats.  
 
Verantwoordelijkheid
MH Voetbaltrainingen &Clinics is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van (mede)spelers. 

 

 

 

 

Huisregels

  • De speler(s) is/zijn 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
  • Voordat de training start worden alle ballen geteld.
  • Indien je gebruik maakt van het kledingpakket is het verplicht hiermee te trainen.
  • Iedere vorm van sieraden moet afgedaan worden.
  • Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training(en) is verplicht.
  • Voor, tijdens en na de training(en) toont iedereen respect voor elkaar.
  • Er worden geen discriminerende uitlatingen gedaan.